003_Bayan_Juma_Tul_Muabarak_29_Muharam_1431_H_15_Jan_2010

بیان جمعۃ المبارک ۲۹ محرم ۱۴۳۱ھ بمطابق ۱۵ جنوری ۲۰۱۰

--
Feedback